Wymiennik obrotowy jest bardzo często wykorzystywany w nowoczesnych systemach wentylacyjnych. Jego działanie polega na czerpaniu energii cieplnej z powietrza wylotowego i przekazywaniu jej do chłodnego powietrza napływającego z zewnątrz. Wymiennik jest zaprojektowany tak, aby mógł również odzyskiwać wilgoć, co zapewnia skuteczną wentylację oraz wpływa na poprawę mikroklimatu w pomieszczeniach.

Wymiennik obrotowy ma wiele zalet, takich jak wysoka sprawność odzysku ciepła oraz możliwość przekazywania wilgoci. Zwykle parametry te osiągają poziom ok. 80%, ale wysokiej klasy urządzenia gwarantują sprawność odzysku ciepła do 90%, a wilgoci nawet ponad 90%. Ogromnymi zaletami wymienników obrotowych są także niskie straty ciśnienia, łatwa konserwacja i kompaktowa budowa.

Ponadto wymienniki obrotowe umożliwiają aż czterokrotne zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do podgrzewania powietrza nawiewanego. Nawet niskie temperatury nie powodują ich zamarzania ani oszronienia, gdyż są one wyposażone w pracujący w trybie ciągłym wirnik. Z kolei w gorące dni tego typu wymiennik może wykorzystywać potencjał płynący z działającej w pomieszczeniach klimatyzacji i w ten sposób ochładzać nawiewane powietrze.

Dla inwestorów ważne jest, aby w urządzeniach wyposażonych w wymiennik obrotowy nie dochodziło do wykraplania kondensatu, dzięki czemu nie ma potrzeby odprowadzania skroplin. Wydajność wentylacji zwykle można łatwo dopasować do potrzeb, gdyż w większości wymienników obrotowych można regulować prędkość pracy wirnika. Wyższa wydajność sprawdza się szczególnie przy dodatkowej ilości wilgoci, spalin i zanieczyszczeń w powietrzu.

Niestety, wymienniki obrotowe mają też wady – są nimi hałas wytwarzany przez urządzenie, mieszanie powietrza nawiewanego z wywiewanym oraz konieczność doprowadzenia dodatkowej energii do napędu silnika rotora. Warto też pamiętać, że rozwiązanie to jest droższe niż wymienniki krzyżowe czy przeciwprądowe i stosuje się je głównie w dużych centralach wentylacyjnych.