Dla klientów którzy zaufają naszej firmie i powierzą nam całościowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej mamy przygotowany bonus w postaci VOUCHERA NA AUDYT TERMOWIZYJNY!

Fachowe doradztwo

Zadowolenie klienta jest dla nas priorytetem, dlatego na samym początku skupiamy się przede wszystkim na opracowaniu najkorzystniejszych dostępnych na rynku rozwiązań, tak aby klient mógł dokonać najlepszego wyboru. Doradztwo jest bardzo ważne dla optymalizacji usługi. Naszym celem na tym etapie jest optymalne dopasowanie usługi do potrzeb i warunków klienta. Świadomy klient dokonuje dobrych wyborów, dlatego naszym doradcom zależy na jego maksymalnym doinformowaniu, zarówno w zakresie dostępnych na rynku technologii i systemów, jak i produktów oraz urządzeń. Nasi doradcy przedstawiają wstępną analizę i prezentują rozwiązania, które są całkowicie dopasowane do danego budynku, podpowiadając przy tym klientowi, na jakich aspektach warto się skupić.

Doradca techniczno-handlowy CENTRUMREKUPERACJI.PL może dojechać bezpośrednio na Państwa budowę bądź spotkanie może odbyć się w siedzibie naszej firmy.

Kierujemy się zasadą: „Zadowolony klient to wizytówka naszej firmy”.

Projekt na miarę potrzeb klienta

Projekt instalacji jest niezbędnym elementem służącym do prawidłowego rozplanowania danego systemu w budynku. Doprecyzowuje on wszystkie szczegóły wybranego systemu, dając klientom jego zwizualizowaną wersję. W naszym przekonaniu nie da się prawidłowo wykonać danego montażu, nie pracując na wcześniej przygotowanym projekcie. Dzięki tego typu szkicowi jesteśmy w stanie maksymalnie dopasować się do potrzeb inwestora. Mamy tu na myśli zarówno dopasowanie w kontekście przepisów i norm jakościowych funkcjonujących na naszym rynku, jak i w kontekście aranżacyjnym (ta kwestia ma bardzo duże znaczenie szczególnie w przypadku wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli tzw. rekuperacji – klient przekazuje nam szczegóły aranżacyjne budynku, a my uwzględniamy je w projekcie, który przygotowujemy tak, aby instalacja nie kolidowała z oczekiwaniami klienta).

Pamiętajmy – dobry projekt wybranego systemu to optymalne dopasowanie go do naszych potrzeb.

Dla naszych klientów projekt instalacji wykonujemy zupełnie GRATIS!

Profesjonalny montaż

Fachowy montaż instalacji jest niezbędnym krokiem w realizacji całego projektu, który wcześniej został dokładnie opracowany, uszczegółowiony i zatwierdzony.

Jako firma instalacyjna mamy długoletnie doświadczenie na rynku, potwierdzone rzeszą zadowolonych klientów. Bogata praktyka i wiedza fachowa naszych pracowników gwarantują długie i bezproblemowe funkcjonowanie naszych instalacji. Korzystamy tylko ze sprawdzonych rozwiązań, tak aby profesjonalnie wykonać usługę.

Nasze instalacje są wykonywane przez doświadczony zespół instalatorów, którzy pracowali przy wielu montażach i mają szeroki wachlarz umiejętności.

Na co dzień posługujemy się profesjonalnym sprzętem, który pozwala nam na prawidłowe wykonanie instalacji oraz gwarantuje wysoką estetykę robót.

Naszym celem nadrzędnym jest zadowolenie klienta i robimy wszystko, aby temu sprostać.

Sprawny serwis

Zapewniamy pełen serwis urządzeń i instalacji, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po zakończeniu gwarancji. Jako firma wykonawcza aktywnie działająca w branży możemy zarówno na bieżąco wspomagać klientów na etapie użytkowania instalacji, jak i dokonywać systematycznych serwisów urządzeń i instalacji, tak aby nasi klienci mieli pełne wsparcie techniczne w tym zakresie.

Nasz serwis jest skonstruowany tak, aby klient miał zapewnioną kompleksową obsługę od momentu zgłoszenia usterki, aż do jej całkowitego usunięcia. Dla jego wygody prace serwisowe wykonujemy w miejscu, gdzie jest zamontowane urządzenie, tak aby jak najmniej angażować w problem samego klienta.

W przypadku systemów instalacji wentylacji mechanicznej, tzw. rekuperacji, zalecamy wykonanie serwisu co najmniej raz w roku.

Nasz przegląd serwisowy obejmuje następujące czynności:

  1. czyszczenie wentylatorów, komory wymiennika, samego wymiennika;
  2. kontrolę prawidłowości odprowadzania skroplin oraz czyszczenie tacy ociekowej;
  3. dezynfekcję wymiennika i tacy ociekowej;
  4. sprawdzenie parametrów automatyki (upewnienie się, czy podstawowe funkcje działają prawidłowo);
  5. czyszczenie kratek czerpni;
  6. czyszczenie kratek wyrzutni;
  7. sprawdzenie historii kodów błędów i poprawności funkcjonowania sterownika.