Czym jest i jakie zalety ma Gruntowy Wymiennik Ciepła (GWC)?

Jednym z bardzo często wykorzystywanych elementów rekuperacji jest gruntowy wymiennik ciepła, w skrócie GWC. Instalacja ta pozwala w prosty sposób obniżyć lub podwyższyć (w zależności od pory roku) temperaturę nawiewanego do pomieszczeń powietrza. Wspomaga w ten sposób efektywność samego rekuperatora i podnosi komfort wentylacji.
Co to jest gruntowy wymiennik ciepła

Jak działa Gruntowy Wymiennik Ciepła?

Głównym zadaniem GWC jest zmiana temperatury powietrza nawiewanego przez wentylację do pomieszczenia, obniżenie latem temperatury powietrza lub też jego podwyższanie w zimie. Niezależnie od pory roku proces ten odbywa się na tych samych zasadach.

Powietrze zewnętrzne pobierane jest przez czerpnię gruntową, zabezpieczoną siatką przed zanieczyszczeniami i gryzoniami. Następnie jest ono doprowadzane przez kanał czerpni – w zależności od rodzaju wymiennika – do systemu rur, pojemnika ze żwirem bądź specjalnego modułu płytowego. Po przejściu przez te elementy powietrze o zmienionej już temperaturze trafia kanałem do centrali wentylacyjnej i stamtąd rozprowadzane jest do pomieszczeń.

Latem, gdy temperatura powietrza zewnętrznego sięga 30°C, po przejściu przez wymiennik, znajdujący się w gruncie o temperaturze 4–8°C, pobrane powietrze schładza się do 14–20°C. Zimą natomiast z temperatury -20°C podgrzewa się je nawet do 0–4°C. W okresie przejściowym różnice temperatur powietrza przed i za wymiennikiem są nieznaczne, najlepiej jest więc odłączyć wymiennik i pobierać powietrze bezpośrednio przez czerpnię ścienną.
Opis działania GWC


Na większość naszych prac udzielamy 10 lat gwarancji

Jesteśmy pewni naszych instalacji!

Zadzwonimy do Ciebie
W dniach od poniedziałku do piątku kontaktujemy się w ciągu 24h.