Rurowy gruntowy wymiennik ciepła
Elementem zmieniającym temperaturę powietrza jest tu system specjalnie przygotowanych do tego celu rur. Mają one zabezpieczenia umożliwiające uzyskanie jak najwyższej jakości powietrza. Niektóre firmy wprowadziły np. antybakteryjną powłokę zabezpieczającą wentylację przed rozwojem bakterii i drobnoustrojów.
Rury powinny być układane na głębokości ok. 1,7 m. W zależności od ilości miejsca na działce mogą być ułożone w różny sposób.

Żwirowy gruntowy wymiennik ciepła
Podstawowym elementem tego wymiennika jest zaizolowany pojemnik z czystym, płukanym żwirem. Oprócz schładzania bądź podgrzewania powietrza żwir doskonale zastępuje wszelkiego rodzaju filtry przeciwpyłkowe, zapobiega rozwojowi grzybów i innych alergenów.

Płytowy gruntowy wymiennik ciepła
To bardzo efektywny rodzaj wymiennika. Jego modułowa budowa i konstrukcja oparta na systemie płyt pozwalają na zamontowanie go na niewielkiej głębokości ok. 0,7 m. Jest najlepszym rozwiązaniem w miejscach, w których występują wysokie wody gruntowe.

Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła
Najbardziej higieniczny rodzaj wymiennika. W tego typu wymienniku zamiast złoża żwirowego czy rury umieszczonej pod ziemią stosuje się rurkę o długości od 120 do 250 m i średnicy od 2 do 4 cm, umieszczoną pod ziemią na głębokości ok. 1,5–1,7 m.
Rurka jest wypełniona glikolem, którego cyrkulacja wymuszona jest przez pompkę. Obok rekuperatora, zazwyczaj na kanale czerpni, umieszczony jest dodatkowy element: wymiennik glikol–powietrze zapewniający przekazanie energii z glikolu do powietrza wchodzącego do wnętrza centrali wentylacyjnej. Wymiennik musi być dobrany w sposób zapewniający maksymalną wydajność przy jednoczesnej minimalizacji oporów.