Rurowy gruntowy wymiennik ciepła – na czym polega?

Elementem zmieniającym temperaturę powietrza jest tu system specjalnie przygotowanych do tego celu rur. Mają one zabezpieczenia umożliwiające uzyskanie jak najwyższej jakości powietrza. Niektóre firmy wprowadziły np. antybakteryjną powłokę zabezpieczającą wentylację przed rozwojem bakterii i drobnoustrojów.
Rury powinny być układane na głębokości ok. 1,7 m. W zależności od ilości miejsca na działce mogą być ułożone w różny sposób.

Jak działa żwirowy gruntowy wymiennik ciepła?

Podstawowym elementem tego wymiennika jest zaizolowany pojemnik z czystym, płukanym żwirem. Oprócz schładzania bądź podgrzewania powietrza żwir doskonale zastępuje wszelkiego rodzaju filtry przeciwpyłkowe, zapobiega rozwojowi grzybów i innych alergenów.

Płytowy gruntowy wymiennik ciepła – wysoka efektywność

To bardzo efektywny rodzaj wymiennika. Jego modułowa budowa i konstrukcja oparta na systemie płyt pozwalają na zamontowanie go na niewielkiej głębokości ok. 0,7 m. Jest najlepszym rozwiązaniem w miejscach, w których występują wysokie wody gruntowe.

Zalety glikolowego gruntowego wymiennika ciepła

Najbardziej higieniczny rodzaj wymiennika. W tego typu wymienniku zamiast złoża żwirowego czy rury umieszczonej pod ziemią stosuje się rurkę o długości od 120 do 250 m i średnicy od 2 do 4 cm, umieszczoną pod ziemią na głębokości ok. 1,5–1,7 m.
Rurka jest wypełniona glikolem, którego cyrkulacja wymuszona jest przez pompkę. Obok rekuperatora, zazwyczaj na kanale czerpni, umieszczony jest dodatkowy element: wymiennik glikol–powietrze zapewniający przekazanie energii z glikolu do powietrza wchodzącego do wnętrza centrali wentylacyjnej. Wymiennik musi być dobrany w sposób zapewniający maksymalną wydajność przy jednoczesnej minimalizacji oporów.

Gruntowy wymiennik ciepła jest urządzeniem, które jest bardzo dużym wsparciem w działaniu wentylacji mechanicznej. Znacznie zwiększa efektywność energetyczną rekuperacji ogrzewając lub schładzając (w zależności od pory roku) powietrze pobierane z zewnątrz, zanim zostanie rozdystrybuowane do poszczególnych pomieszczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy w znacznym stopniu zmniejszyć koszty ogrzewania, zachowując jednocześnie wysoki komfort termiczny.