Jeszcze kilka lat temu rekuperacja uważana była za innowacyjne, lecz dostępne dla niewielkiego grona osób rozwiązanie. Aktualnie rekuperacja jest nie tylko bardzo popularnym rozwiązaniem, ale także rekomendowanym systemem wentylacyjnym – szczególnie w przypadku nowych budynków. Jaka jest przyczyna wzrostu popularności rekuperacji? Coraz częściej poruszany jest temat jakości powietrza, jakim oddychamy i wpływu smogu na nasze zdrowie. Rekuperacja w domu pozwala na dokładne oczyszczenie powietrza pobieranego z zewnątrz, zanim trafi ono do pomieszczeń. Odpowiada za to system specjalistycznych filtrów, które zatrzymują zanieczyszczenia różnego pochodzenia – alergeny, kurz, pyły zawieszone, szkodliwe substancje chemiczne (będące efektem spalania paliw stałych), wirusy i bakterie. Wszystkie zanieczyszczenia zostają zatrzymane na powierzchni filtra, a do Twojego domu trafia czyste powietrze. Kolejną zaletą instalacji rekuperacji jest możliwość odzysku ciepła z wydalanego poza budynek powietrza. Dzięki wymiennikowi ciepła w rekuperatorze nie musisz ponownie ogrzewać świeżego powietrza – tak jak ma to miejsce w przypadku klasycznego wietrzenia pomieszczenia. Odzyskana energia cieplna zostaje przekazana świeżemu powietrzu. Taki zabieg pozwala znacznie ograniczyć konieczność ogrzewania, a także zmniejszyć związane z tym koszty. Zastosowanie rekuperacji w domu w znaczący sposób zwiększa efektywność budynku – dlatego jest to jedno z rekomendowanych rozwiązań dla osób planujących budowę nowego domu, aby projekt był zgodny z Warunkami Technicznymi 2021.

Program Czyste Powietrze — jaki jest jego cel?

Za zanieczyszczenie powietrza i smog w dużej mierze odpowiedzialna jest tak zwana niska emisja, czyli emisja na poziomie do 40 m. Do niskiej emisji zaliczamy przede wszystkim gospodarstwa domowe, korzystające z pieców na paliwo stałe, używające kotłów grzewczych w sposób nieprawidłowy, a także transport samochodowy. Niestety w rankingach miast europejskich pod względem zanieczyszczenia, wciąż polskie miasta zajmują wiele miejsc na początku tego niechlubnego zestawienia. Żeby zmienić tę sytuację i zadbać o czyste powietrze w naszych miastach i gminach, konieczne było wdrożenie zmian w zasadach dotyczących powstających budynków (WT 2021), a także stworzenie systemu wsparcia finansowego, które ułatwi modernizację istniejących budynków, a także systemów grzewczych.

Celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza w Polskich miastach i gminach oraz zminimalizowanie zjawiska smogu — szczególnie w sezonie zimowym. Działanie Programu Czyste Powietrze ma także na celu wsparcie ochrony środowiska naturalnego, a konkretnie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, które są przyczyną nieodwracalnych zmian w klimacie.

Jak działa Program Czyste Powietrze?

W ramach Programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie wymiany przestarzałych technologicznie i nieefektywnych systemów grzewczych (w tym także źródeł ciepła wykorzystujących źródła odnawialne), na nowoczesne, znacznie bardziej efektywne i spełniające wszelkie niezbędne normy. Dofinansowanie obejmuje także wymianę drzwi, okien, bramy garażowej. Korzystając z dofinansowania, można także przeprowadzić modernizację instalacji wentylacyjnej i przeprowadzić montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Jednak warto zauważyć, że dofinansowanie montażu rekuperacji przyznawane jest w przypadku przeprowadzania termomodernizacji budynku i nie może być wykorzystane w przypadku nowo powstających budynków.

Program Czyste Powietrze wystartował w 2018 roku, a jego trwanie (przynajmniej przy aktualnych założeniach) przewidywane jest do 2029 roku (30 września 2029 r. mija termin wydatkowania środków). Podpisywanie umów o dofinansowanie odbywa się do 31 grudnia 2027 r.

Kto może uzyskać dofinansowanie na wymianę kotła i rekuperację?

O dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze mogą ubiegać się osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym, który posiada wyodrębnioną księgę wieczystą. Dofinansowanie ma dwie formy:

  • dotacja
  • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Wnioski o dofinansowanie składamy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oczywiście konieczne jest, aby dana gmina i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiadały odpowiednie porozumienie ze sobą.

O formie dotacji decyduje wysokość dochodu. Dofinansowanie w ramach programu może być przyznane osobom, których roczny dochód wynosi nie więcej niż 100 tys. zł rocznie. Należy pamiętać, że limit ten obejmuje tylko dochody wnioskodawcy, nie całego gospodarstwa domowego! W Programie Czyste Powietrze rozróżniono dwa rodzaje finansowania:

  • podstawowe dofinansowanie — przeznaczone dla osób, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł/rok
  • podwyższone dofinansowanie — dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1564 zł/m-c w gospodarstwie wieloosobowym, lub 2189 zł/m-c w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć na trzy sposoby, co jest znacznym ułatwieniem tego procesu. Można złożyć wniosek przez internet, poprzez rządowy portal gov.pl. Możesz także pobrać odpowiedni wniosek dostępny na Portalu Beneficjenta, wypełnić go, wydrukować, a następnie złożyć w urzędzie (osobiście lub drogą pocztową). Istnieje także trzeci sposób – możesz także skorzystać z oferty banku, który bierze udział w programie Czyste Powietrze i złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze.

Wysokość dofinansowania na rekuperację w Programie Czyste Powietrze

Jak już wspomnieliśmy, dotację można przeznaczyć na modernizację instalacji wentylacyjnej oraz grzewczej, a także urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. W ramach Programu Czyste Powietrze istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wykonanie rekuperacji. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła może być uzupełnieniem nowej instalacji grzewczej, lub elementem termomodernizacji budynku mieszkalnego.

Jaka jest wysokość dofinansowanie na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła? W przypadku podstawowego poziomy dofinansowania wynosi ono do 30% faktycznie poniesionych kosztów i maksymalnie 5000 zł dotacji. Podwyższony poziom dofinansowania może pokryć nawet do 60% faktycznie poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 10 000 zł.

Urządzenie zakupione za środki z dofinansowania muszą być fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu handlowego, instrukcję obsługi w języku polskim i posiadać gwarancję producenta w zakresie spełnienia wyżej wymienionych warunków. Rekuperator powinien odznaczać się dużą wydajnością – graniczna sprawność temperaturowa musi byś wyższa niż 85%, a także niskim zużyciem energii elektrycznej. Ważne także jest, by rekuperacja wyposażona była w sterowniki, umożliwiające automatyzację działań i dostosowanie pracy, do bieżących potrzeb.

Jeżeli chcesz zadbać o lepsze powietrze dla siebie i najbliższych, a także zmniejszyć dotychczasowe koszty ogrzewania to program Czyste Powietrze jest realnym wsparciem finansowym. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami techniczno-handlowymi, którzy doradzą dobór rekuperatora spełniającego wymagania programu.