Gdy rozpoczyna się sezon grzewczy, atmosfera w wielu miastach, miasteczkach i wsiach w Polsce staje się bardzo ciężka. W powietrzu unosi się smog – zjawisko będące w pełni wytworem człowieka. Od kilku lat, statystyki i raporty dotyczące zanieczyszczenia powietrza są przerażające. Normy stężenia szkodliwych substancji przekraczane są o kilkaset procent – z takim problemem mamy do czynienia w wielu miastach w Polsce. Według raportu z roku 2016, przedstawionego przez Polski Alarm Smogowy, rekordzistami pod względem najwyższego średniorocznego stężenia pyłu PM10 były takie miasta, jak: Kraków, Opoczno, Pszczyna, Myszków i Rybnik. W pierwszej dwudziestce znalazły się miasta głównie z południa i centrum kraju, choć nie da się ukryć, że przeważająca ilość zanieczyszczonych smogiem miast leży na Górnym Śląsku. Smog opanował też wiele górskich miejscowości, w które niejednokrotnie wyjeżdżamy, by zażyć świeżego powietrza…

Kto nas truje – czyli skąd się bierze smog?

Kiedy patrzymy na tak dramatyczne statystyki, zadajemy sobie pytanie, kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy? Elektrownie? Fabryki? Może samochody? Otóż, głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest tak zwana niska emisja. Tak określa się sektor komunalno-bytowy, czyli mówiąc prosto – gospodarstwa domowe. Główną przyczyną powstawania smogu jest ogrzewanie domów piecami, które nie spełniają żadnych norm. Najczęściej w takich piecach pali się paliwami stałymi: węglem, odpadami węglowymi – mułem i miałem. Niestety do pieców trafiają też śmieci, plastikowe butelki, opony i inne przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych. Takie działanie gwarantuje toksyczną mgłę.

Jak możemy przeciwdziałać smogowi?

Najprostszym lekarstwem na zlikwidowanie smogu jest zaprzestanie spalania śmieci w piecach i słabej jakości produktów węglowych. Oczywiście w związku z tym należałoby określić standardy pieców, którymi ogrzewane są polskie domy. Takie możliwości daje ustawa antysmogowa, która weszła w życie w tym roku. Jednak na realne efekty i skutki tej ustawy trzeba jeszcze poczekać. Dopiero po kilku, może kilkunastu miesiącach będzie można zaobserwować jej skuteczność i egzekwowanie przestrzegania przepisów. Wprowadzanie takich regulacji prawnych jest niezwykle ważne, lecz równie ważna (a może nawet najważniejsze), jest ludzka świadomość i chęć lepszego działania. Miejmy nadzieję, że kolejny rok przyniesie czystsze powietrze!