Był od zawsze, czy jest może efektem chwilowego trendu. A może to wymysł organizacji proekologicznych? Smog – jedno z pojęć, które w okresie zimowym pojawia się na wielu stronach internetowych, w wiadomościach, blogach i wypowiedziach osób publicznych. Dziś i my chcemy się przyjrzeć bliżej temu zjawisku. Smog to wróg, nic dobrego. A z wrogiem walczy się najlepiej, gdy się go pozna bliżej. Zatem zanim skupimy się na nim szczegółowo, przytoczmy ogólną definicję smogu.

Co to jest smog?

Według powszechnie używanych definicji smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym. Powstaje przez wymieszanie się powietrza i spalin. Za powstawanie smogu jest odpowiedzialny człowiek i nieodpowiednia działalność. Do tworzenia się smogu przyczynia się dodatkowo bezwietrzna pogoda. A skąd wzięła się nazwa smog? To zbitka angielskich słów smoke (dym) i fog (mgła).

Jakie są skutki smogu dla organizmu?

Jednak w całym zamieszaniu ze smogiem najistotniejsze są jego skutki. Smog stanowi mieszaninę wielu związków chemicznych, które są toksyczne i negatywnie wpływają na przyrodę i wszystkie żywe organizmy. Smog ma największy wpływ na drogi oddechowe – wzmaga alergie, wywołuje astmę, choroby układu oddechowego, również te poważne, takie jak obturacyjna choroba płuc. Niestety to nie wszystkie skutki smogu. Ma on wpływ na cały organizm: układ krążenia, serce, nerki, wątrobę, układ odpornościowy. Długotrwałe oddychanie zanieczyszczonym powietrzem zwiększa ryzyko zachorowania na raka, szkodzi też kobietom w ciąży i ich nienarodzonym dzieciom. Mówiąc krótko: smog zatruwa cały nasz organizm. Jednymi z objawów zatrucia smogiem są: duszności, piekące oczy, ból głowy, zawroty głowy, kaszel.

Co wchodzi w skład smogu?

Co dokładnie zatruwa nam życie? Przyjrzyjmy się najważniejszym substancjom, które współtworzą smog.

  • Dwutlenek siarki SO2 – jest to bezbarwny gaz, charakteryzujący się gryzącym, ostrym i duszącym zapachem. Działa drażniąco na drogi oddechowe. Gaz ten jest bardzo szkodliwy dla roślin i zwierząt. Łączy się z parą wodną, w skutek czego przyczynia się do powstawania kwaśnych deszczy. Gaz ten powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych – zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w domowych kotłowniach.
  • Benzen C6H6 – można poznać go po tym, że płonie kopcącym dymem. Jest bardzo niebezpieczny dla żywych organizmów – toksyczny, rakotwórczy, ma działanie narkotyczne, oddziałuje na centralny układ nerwowy. Co gorsza, wchłaniany jest nie tylko przez drogi oddechowe, ale i przez skórę. Powstaje podczas przeróbki ropy naftowej i w procesie uzyskiwania smoły węglowej. Benzen stosuje się przy produkcji m.in. włókien syntetycznych, barwników, tworzyw sztucznych, lekarstw i detergentów.
  • PM10 i PM2,5 – pył zawieszony PM10 i pył zawieszony PM2,5. Zawierają one toksyczne substancje, m.in. benzo(a)piren, a także metale ciężkie, dioksyny oraz furany. Substancje te mają duży wpływ na układ oddechowy, pogłębiają rekcje alergiczne, a także wpływają na choroby serca, są rakotwórcze. Pyły zawieszone są szczególnie szkodliwe dla kobiet w ciąży i osób uprawiających sport.

O sposobach walki ze smogiem, a także metodach ochrony przed skutkami zatrucia zanieczyszczonym powietrzem opowiemy Wam w następnym artykule w naszej Bazie Wiedzy. Śledźcie nasz blog!