Zimą powietrze w większości polskich miast przepełnione jest niebezpiecznymi substancjami. Pyły zawieszone, tlenki siarki, tlenek węgla, benzen, ołów, arsen, kadm, benzo(a)piren – to tylko niektóre ze składników smogu, który jest niestety częstym zjawiskiem zarówno w dużych miastach, jak i w niewielkich miejscowościach. Zimowe powietrze jest niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia. Bardzo zła jakoś powietrza odnotowywana jest także w górskich miejscowościach wypoczynkowych, gdzie wiele osób udaje się na ferie, by odetchnąć „świeżym powietrzem”. Jednak powietrze, którym oddychamy, ma poważny wpływ na nasz organizm. Zanieczyszczenia powietrza, jakie wdychamy, mogą być bezpośrednią przyczyną alergii, chorób płuc, bólów głowy, a także może mieć negatywny wpływ na pracę serca oraz wątroby. Więcej wpływie zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie możecie przeczytać w naszej Bazie Wiedzy w artykule Smog – co to jest, jak powstaje i jaki ma wpływ na zdrowie?.

Kto jest odpowiedzialny za taki stan powietrza? Niestety, ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, że za ten stan rzeczy odpowiadamy my wszyscy. Wyróżnia się kilka źródeł zanieczyszczeń:

  • niska emisja – spalanie paliw stałych w kotłach i piecach w gospodarstwach domowych,
  • emisja liniowa – zanieczyszczenia powstałe wskutek spalania paliw w silnikach samochodowych,
  • emisja wysoka – spalanie paliw stałych w przemyśle oraz energetyce,
  • procesy przemysłowe

W celu poprawy stanu powietrza, konieczne jest wprowadzenie zmian, które pozwolą ograniczyć zanieczyszczenia. Bardzo ważna jest edukacja – i to od najmłodszych lat. Jednak najważniejsze jest zadbanie o zabezpieczenie termoizolacyjne budynków, a także o stan techniczny kotłów i pieców, którymi ogrzewane są gospodarstwa domowe. W tym celu powstał program dofinansowań Czyste Powietrze.

Jaki jest cel programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze ma na celu ograniczenie szkodliwych substancji i pyłów obecnych w powietrzu na skutek niskiej emisji. Ten kompleksowy program ma na celu znaczne zmniejszenie zanieczyszczeń, jakie trafiają do atmosfery w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych. Główną misją programu jest poprawa termoizolacji budynków, a także wymianę starych pieców – tak zwanych kopciuchów, na nowe, bardziej ekologiczne. Poza działaniem na rzecz środowiska naturalnego, uczestnictwo w programie Czyste Powietrze to szansa na zwiększenie domowego budżetu – koszty ogrzewania mogą zostać obniżone nawet o 40%. Działanie programu Czyste Powietrze zaplanowane jest na lata 2018-2029. Umowy podpisywane będą do 31.12.2027 roku, a zakończenie wszelkich prac objętych umową powinno nastąpić do 10 czerwca 2029 r. Program obejmuje dofinansowania i pożyczki, a kwota przeznaczona na wszystkie wnioski to 103 mld zł. Inicjatywa ta została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uwaga – zmiany programu Czyste Powietrze w 2020 roku! Od 1 stycznia 2020 roku do programu nie będą kwalifikowane koszty zakupu i montażu instalacji cieplnych w nowobudowanych budynkach.

Kto może skorzystać z dofinansowania – warunki programu Czyste Powietrze?

Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą. Osoby korzystające z programu otrzymają zwrot części kosztów poniesionych w związku z modernizacją domu, a dotacje będą przyznawane w  formie dofinansowania lub pożyczki. Wysokość dofinansowania zależna jest od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Warto wiedzieć, że maksymalny koszt inwestycji, od którego liczona jest dotacja, wynosi 53 tys. zł, a minimalna kwota inwestycji to 7 tys. zł. Jeżeli koszt inwestycji przekroczyłby maksymalną kwotę, to w celu pokrycia dodatkowych kosztów można starać się o dofinansowanie w postaci pożyczki (okres spłaty: 15 lat). Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze przyznawane jest między innymi na:

  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w celu zminimalizowania utraty ciepła
  • wykonanie termoizolacji budynku, docieplenie przegród
  • montaż lub unowocześnienie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania
  • wymianę starych pieców i kotłów zasilanych paliwami stałymi na nowe modele spełniające wymagania techniczne
  • montaż odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, kolektory słoneczne) i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warto zapoznać się z wymaganiami technicznymi określającymi szczegółowo parametry urządzeń oraz materiałów budowlanych, które mogą być użyte w inwestycji starającej się o dofinansowanie.

Czyste Powietrze 2020 – jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, a złożone wnioski oceniane są na bieżąco. Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny złożyć wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiednim dla lokalizacji modernizowanej nieruchomości. Na oficjalnej stronie NFOŚiGW znajduje się pełna lista portali beneficjenta.  Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej. Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku warto wykonać audyt energetyczny budynku, aby móc szczegółowo określić stan budynku i konieczne elementy do modernizacji.