Nowoczesne budownictwo wymaga aktualnie od inwestorów stosowania takich rozwiązań, które zwiększą wydajność energetyczną. Ma to na celu poprawę jakości powietrza, a także zmniejszenie wpływu gospodarstw domowych, zaliczanych do niskiej emisji, na środowisko naturalne. Takie zmiany i wdrażanie innowacji wiąże się z wysokimi kosztami, jednak warto pamiętać, że inwestycje te będą służyć przez wiele lat. Dotychczas na finansowe wsparcie ze strony państwa mogli liczyć głównie mieszkańcy budynków już istniejących. W ostatnich latach mieliśmy okazję do wymiany urządzeń grzewczych starego typu na nowoczesne systemy dzięki Programowi Czyste Powietrze. Właściciele istniejących już budynków mogli liczyć w ramach tego programu na dofinansowanie remontów i inwestycji, mających na celu poprawę wydajności energetycznej budynku i ograniczenie strat ciepła.

W tym roku zaplanowano zmianę podejścia do dotacji  – z myślą o właścicielach budynków mieszkalnych powstał Program Moje Ciepło. Dziś przybliżymy zasady działania Programu Moje Ciepło: kto może skorzystać z dofinansowania do pomp ciepła, na jakiej kwoty dofinansowania możemy liczyć i jakie są warunki dofinansowania?

Czym jest Program Moje Ciepło?

Nieprzypadkowo nazwa programu dofinansowania łudząco przypomina znany już Program Mój Prąd. Tym razem celem programu jest wsparcie rozwoju i unowocześniania w Polsce systemów grzewczych – w szczególności budynków jedno lub dwurodzinnych, lub niewielkich budynków mieszkalno-usługowych. Dopłaty będą dotyczyły przede wszystkim dopłat do inwestycji w domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Dzięki takim założeniom Program Moje Ciepło będzie doskonałym uzupełnieniem Programu Czyste Powietrze. To doskonała wiadomość dla wszystkich osób planujących budowę domu w najbliższych latach.

Program Moje Ciepło ma na celu dofinansowanie zakupu pompy ciepła w nowych budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych. Choć pompy ciepła są coraz częściej wybieranym urządzeniem grzewczym, to zadaniem programu jest jeszcze większa popularyzacja OZE w Polsce, a także wsparcie osób decydujących się na budowę domu zgodnie z najnowszymi standardami. Program Moje Ciepło 2022 będzie w swojej formie przypominał Program Mój Prąd, który zakładał finansowe wsparcie na zakup fotowoltaiki.

Od kiedy można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Moje Ciepło? Na dzień publikacji niniejszego artykułu dokładny termin nie jest jeszcze znany. Wstępnie zapowiadano start programy na przełom marca i kwietnia. Jednak aktualnie jako realny termin pierwszego etapu naboru wniosków podaje się przełom kwietnia i maja 2022.

Jaki jest zakładany efekt Programu Moje Ciepło?

Każdy program wsparcia finansowego ma pewne założenia, nie inaczej jest z Programem Moje Ciepło. Jednym z istotniejszych efektów, jakie pozwoli osiągnąć Program Moje Ciepło, jest zwiększenie udziału OZE w całościowym zużyciu energii w naszym kraju. Program ma także na celu zwiększenie popularności Odnawialnych Źródeł Energii i stosowanie ich w nowych domach. Takie działanie związane jest bezpośrednio z Porozumieniem Paryskim, będącym zwieńczeniem 21. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W ramach tego porozumienia kraje należące do ONZ zobowiązane były do 2020 roku do przedstawienia długoterminowego planu, zakładającego ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzenie w życie Programu Moje Ciepło umożliwi osiągnięcie założonego planu zgodnego z zawartym porozumieniem.

Dzięki Programowi Moje Ciepło możliwe będzie także ograniczenie niskiej emisji. Dlaczego to tak istotne? To właśnie niska emisja jest głównym źródłem smogu. Ma to związek z wykorzystywaniem nieefektywnych systemów ogrzewania, które wykorzystują paliwa kopalne i nieodnawialnie. Sektor niskiej emisji stanowią przede wszystkim gospodarstwa jednorodzinne.

Wdrożenie dofinansowań w ramach Moje Ciepło to także realne wsparcie dla osób planujących od dawna budowę domu, które jednak postanowiły wstrzymać swoją decyzję inwestycji w związku ze zmianą Warunków Technicznych w 2021 roku. Zgodnie z WT 2021 zmianom uległy wytyczne dotyczące instalacji grzewczej, wentylacji oraz izolacji budynku. Znacząco zmienił się dopuszczalny wskaźnik EP, który określa dopuszczalne roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną i współczynnik U, który określa przenikalność ciepła przegród budowlanych. Po przeanalizowaniu zmodyfikowanych Warunków Technicznych, które musi spełnić projekt nowo powstającego domu, nie trudno zauważyć, że wybudowanie domu zgodnego z najnowszymi normami, będzie wymagało zastosowania nowoczesnych rozwiązań budowlanych (m.in., takich, jak pompy ciepła), a w szczególności systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Innowacyjne urządzenia są jednak dość kosztowne – Program Mój Prąd i Moje Ciepło stworzono właśnie po to, aby ekologiczna ewolucja nie była tak dużym obciążeniem dla osób pragnących zainwestować w energooszczędny dom.

Na co przeznaczone jest dofinansowanie w ramach Programu Moje Ciepło 2022?

W ramach programu Moje Ciepło Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie udzielał wnioskodawcom dotacji na zakup, a także montaż pompy ciepła. Dofinansowanie obejmuje wszystkie typy pomp ciepła: gruntowe i powietrzne. Wybór modelu pompy ciepła należy do użytkownika i zależny jest od możliwości technicznych danego obiektu. Więcej o rodzajach pomp ciepła i ich specyfikacji dowiesz się w naszej bazie wiedzy, a także od naszych konsultantów techniczno-handlowych.

Program będzie obejmował dotacje do inwestycji przeprowadzonych w terminie 01.01.2021 – 31.12.2026. Dla uzyskania dotacji konieczne jest poniesienie pierwszej części kosztów kwalifikowanych w tym czasie, a także zakończenie inwestycji – czyli montaż i uruchomienie pompy ciepła razem z niezbędną instalacją. W ramach dotacji Moje Ciepło możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości od 7 000 – 21 000. Wysokość dofinansowana uzależniona jest od rodzaju wybranej pompy ciepła. Możliwe jest uzyskanie od 30 do nawet 45% dofinansowania kosztów kwalifikowanych całej inwestycji.

Dla kogo przeznaczony jest Program Moje Ciepło?

Zatem uporządkujmy informacje dotyczące tego, kto może skorzystać z Programu Moje Ciepło. Program dofinansowań pomp ciepła przeznaczony jest przede wszystkim dla osób fizycznych, właścicieli, współwłaścicieli, odbiorców końcowych nowych budynków jednorodzinnych. Typ budynku mieszkalnego nie ma tutaj znaczenia. O dofinansowanie w ramach Programu Moje Ciepło mogą starać się właściciele domów wolnostojących, a także budynków w zabudowie bliźniaczej, grupowej czy też szeregowej. Ważne, żeby w budynkach tych wydzielone były nie więcej niż dwa lokale mieszkalne, lub jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy – jednak jego powierzchnia nie może przekraczać 20% całkowitej powierzchni budynku.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z regulaminem programu Moje Ciepło, o dofinansowanie nie może ubiegać się właściciel domu, w którym planowane jest używanie jako docelowego źródła ciepła urządzenia grzewczego na paliwo stałe. Planowaliście kominek w nowym domu? Jeżeli będzie on służył do celów rekreacyjnych i nie będzie stanowił podstawowego źródła ciepła, wówczas dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane.

Zanim złożymy wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Moje Ciepło 2022, warto także dowiedzieć się, jakie budynki zgodnie z regulaminem programu zaliczane są do nowych obiektów. Pod pojęciem nowego budynku rozumie się obiekt w przypadku którego nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy, albo nie został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie zgodne z przepisami ustawy prawa budowlanego z 07 lipca 1994 r. Z programu mogą skorzystać także właściciele domów jednorodzinnych, w przypadku których złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego po 1 stycznia 2021 roku, lub złożono w tym albo w późniejszym terminie wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku.

Moje Ciepło 2022 – warunki dofinansowania

Podobnie jak program Mój Prąd, dofinansowanie Moje Ciepło będzie maksymalnie uproszczone, co ma być ułatwieniem dla beneficjentów. Żeby uzyskać dopłatę do pompy ciepła, należy wcześniej zakupić i zamontować urządzenie w nowym domu. Dopłata będzie miała postać refundacji, która będzie przyznawana wnioskodawcom pod warunkiem, ze wniosek o dofinansowanie zostanie złożony nie wcześniej niż po całkowitym zakończeniu prac montażowych.

Bardzo ważne jest, aby budynek, w którym będzie zamontowana pompa ciepła był utrzymany w podwyższonym standardzie energetycznym. W roku 2022 współczynnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP), która będzie zużytkowana na ogrzewanie, wentylację, a także przygotowanie ciepłej wody użytkowej nie może przekraczać 63 kWh (m2/rok). W następnych latach wysokość tego parametru zostanie zaostrzona do 55 kWh (m2/rok). Warto zauważyć, ze wskaźnik Ep konieczny do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Moje Ciepło jest znacznie niższy niż ten określony w nowelizowanych w 2021 roku Warunkach Technicznych.

Warunki dofinansowana w ramach Moje Ciepło 2022 określają także jakie normy powinien spełniać zakupiony i zainstalowany sprzęt, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe. Wybrana i zamontowana pompa ciepła powinna być nowym urządzeniem – musi być wyprodukowana nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem. W przypadku domów jednorodzinnych należących do dwóch właścicieli konieczna jest zgoda każdego z właścicieli na montaż pompy ciepła, a także zaświadczenie o braku podwójnego dofinansowania. Zgodnie z zasadami dofinansowania pompa ciepła powinna być użytkowana w danej lokalizacji (zadeklarowanej we wniosku) przez kolejnych 5 lat od uzyskania refundacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat pompy ciepła nowym domu, poznać zalety tego rozwiązania? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami!