Dzięki rosnącej świadomości na temat jakości powietrza w pomieszczeniach zwracamy coraz większą uwagę na wysokiej jakości wentylację we wnętrzach. Istotna jest nie tylko regularna wymiana powietrza, ale także stężenie szkodliwych substancji, alergenów, a także poziom wilgotności. Rekuperacja jest aktualnie najnowocześniejszym rozwiązaniem z zakresu wentylacji w budynkach mieszkalnych. Jest to też jedno z rekomendowanych rozwiązań w przypadku domów nowobudowanych, które powinny spełniać najnowsze Warunki Techniczne. Czasem jednak nasi klienci dzielą się z nami swoimi obawami, czy w domu, w którym zamontowana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, powietrze nie jest zbyt suche. Dostajemy także wiele pytań dotyczących rekuperatorów z wymiennikiem, który zapewnia odzysk nie tylko ciepła, ale również wilgoci z usuwanego powietrza. Czy wybór takiego wymiennika jest wystarczającym rozwiązaniem, zapewniającym wilgotność powietrza w domu na właściwym poziomie?

Jaka wilgotność powietrza powinna panować w naszym domu?

Wilgotność powietrza w domu to parametr, którego wysokość może zmieniać się wraz ze zmianami pór roku. Jednak czy w ogóle warto zaprzątać sobie głowę kwestią wilgotności powietrza w naszym domu? Zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska zawartość pary wodnej w powietrzu może mieć wpływ na samopoczucie mieszkańców, a także ich zdrowie. Do najczęstszych skutków zbyt suchego powietrza w pomieszczeniach najczęściej zalicza się następujące objawy:

  • nadmierna suchość skóry
  • wysuszenie śluzówek nosa i gardła
  • pieczenie i łzawienie oczu
  • ból głowy
  • pogorszenie działania układu immunologicznego, co skutkuje większą podatnością na infekcje

Mieszkańcy domów, w których jest zbyt suche powietrze, często skarżą się także na podrażnienia skóry, podobne do alergii. Prawidłowy poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniach, który zapewni komfort i dobre samopoczucie, wynosi pomiędzy 40% a 60%. Niestety zwykle zimą wilgotność powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych spada poniżej 30%.

Dlaczego w domu z rekuperacją jest suche powietrze?

Jednym z często powtarzanych mitów na temat rekuperacji jest ten głoszący, że instalacja ta w znaczący sposób przyczynia się do zmniejszenia wilgotności powietrza w domu. Tymczasem to nie rekuperacja jest winowajcą. Spadek wilgotności powietrza jest naturalnym efektem prawidłowo działającej wentylacji – niezależnie od jej rodzaju. Niższa wilgotność powietrza zimą związana jest z niskimi temperaturami na zewnątrz. Spadek wilgotności jest też bardziej zauważalny w przypadku rekuperacji, ponieważ jest ona znaczniej wydajna niż np. wentylacja grawitacyjna.

Czy rekuperator z wymiennikiem entalpicznym jest dobrym rozwiązaniem?

Chcąc zapobiec przesuszenia powietrza we wnętrzu domu, klienci często pytają nas, czy wybór rekuperatora z wymiennikiem entalpicznym będzie rozwiązaniem problemu. Przybliżmy zatem specyfikę tego wymiennika. Na rynku dostępne są dwa rodzaje wymienników z funkcją odzysku wilgoci – entalpiczny oraz przeciwprądowo-entalpiczny. W wymienniku entalpicznym w miejscu metalowych lameli zastosowana jest specjalna tkanina membranowa, o właściwościach podobnych, do tkanin stosowanych do produkcji odzieży sportowej. Membrana jest odporna na działanie grzybów, drobnoustrojów, a także na zamarzanie.

Decydując się na wymiennik entalpiczny, należy mieć na uwadze, że ma on niższą sprawność temperaturową, niż wymienniki przeciwprądowe. Jednak odzysk energii całkowitej jest znacznie wyższy – wynika to z tego, że jest on sumą odzysku temperatury i ciepła utajonego (czyli pary wodnej). Wspominamy jednak o tym parametrze, ponieważ ma on kluczowe znaczenie dla osób chcących uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Część modeli rekuperatorów z wymiennikiem entalpicznych odznacza się odzyskiem ciepła (sprawność temperaturowa) na poziomie około 80%. Mimo że odzysk energii całkowitej jest znacznie wyższy niż w innych wymiennikach, to niestety zgodnie z zasadami programu Czyste Powietrze brana pod uwagę jest wyłącznie sprawność temperaturowa, a co za tym idzie – taki wymiennik nie spełnia wymagań i dofinansowanie nie będzie mogło być przyznane.

Decydując się na wymiennik entalpiczny trzeba mieć świadomość, że odzyskuje on wilgoć z powietrza, jednak nie jest nawilżaczem. Sytuacja jest analogiczna, jak w przypadku odzysku ciepła. Rekuperacja pozwala zachować ciepło z wyrzucanego na zewnątrz powietrza, ale nie jest sama w sobie ogrzewaniem. Wymiennik entalpiczny odzyskuje tylko część pary wodnej z powietrza, około 50-60%. Zatem wymiennik z odzyskiem wilgoci w mniejszym stopniu dosusza powietrze niż urządzenia bez tej funkcji.

Czy sam wymiennik entalpiczny jest w stanie zagwarantować odpowiednią wilgotność powietrza? To w dużym stopniu zależy od ilości pary wodnej, jaką mieszkańcy wytwarzają na co dzień. Jeżeli mamy duże zyski pary wodnej, to wymiennik odzyska odpowiednią ilość wilgoci z powietrza dla komfortu. Jeżeli jednak tej pary wodnej na co dzień mieszkańcy nie dostarczają, wówczas i tak konieczne będzie nawilżanie powietrza przy pomocy innego urządzenia.

Zalety i wady wymiennika entalpicznego – podsumowanie

Rekuperator z odzyskiem ciepła i wilgoci pozwala osiągnąć parametry powietrza zapewniające komfort mieszkania. Dzięki transferowi energii utajonej możliwe jest uzyskanie wyższego odzysku energii całkowitej. W naszym klimacie zaletą jest też mniejsze ryzyko oblodzenia wymiennika płytowego, a także mniejsze gromadzenie się kondensatu na wymienniku. Na wymiennik entalpiczny można zdecydować się także, gdy już posiadamy od jakiegoś czasu system rekuperacji w domu. Najczęściej wymiennik entalpiczny nie różni się rozmiarem od przeciwprądowego, więc można dokonać jego wymiany, bez konieczności zmiany obudowy rekuperatora.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rekuperacji, poznać szczegóły montażu tej instalacji w Twoim domu? Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami techniczno-handlowymi!